Dompelpompunit

DSC01864-border

Roepnaam Dompelpomp Aalsmeer (DPASM 13-9367)

Zoals bij de informatie over de tankautospuit beschreven staat, kan de pomp van de brandweerauto op twee manieren aan water komen. Water vanaf het waterleiding netwerk (via brandkraan) of vanaf ‘open’ water. Er zijn genoeg situaties te bedenken waarin de lokale brandkraan niet voldoende water geeft voor alle benodigde brandweerauto’s of dat het water van ver moet komen.
Een van de opties die de brandweer heeft is het inzetten van een dompelpompunit. Deze unit staat als container op een haakarmvoertuig en bestaat grofweg uit drie delen:

  1. De pompunit
  2. De slangenbak
  3. Kast met hulpstukken

De pomp bestaat uit een hydraulisch aangedreven dompelpomp die in het water gelegd wordt. Een dieselmotor drijft een pomp aan die de olie rond pompt en waardoor er water in de slang gepompt wordt. De pomp kan op maximale vermogen ongeveer 7.000 liter water per minuut pompen.

De slangen voor deze pomp komen uit de slangenbak. In deze bak ligt meer dan 1.000 meter aan slangen met een diameter van 150 millimeter. De slangen liggen al gekoppeld in de slangenbak en worden uit de bak gereden9188-geheel op een snelheid van maximaal 20 km/u. In de kast met hulpstukken ligt ook een slangenbrug (in elkaar gezet kunnen auto’s en vrachtwagens over de slang rijden zonder dat deze beschadigd) en staan twee groot formaat straatwaterkanonnen.

In de regio staan twee van deze units gestationeerd. Eentje op kazerne Duivendrecht en eentje dus op kazerne Aalsmeer. Daarnaast staat er nog een reserve DPU op kazerne Amstelveen. De bezetting van de DPU is in principe twee man, maar omdat de werking toch een specialistisch karakter in zich heeft, wordt er altijd een tankautospuit (TAS) aan gekoppeld. De verdeling van taken is dan als volgt:

  • De chauffeur haakarmvoertuig rijdt de DPU en blijft verantwoordelijk voor het voertuig.
  • Chef haakarmvoertuig helpt de chauffeur bij de verschillende handelingen, zoals het er op en er af halen van de unit.
  • De pompbediende van de TAS bedient de pomp van de DPU
  • De manschappen van de TAS zijn verantwoordelijk voor de slangen en voeren hand en spandiensten uit bij de diverse werkzaamheden zoals het te water laten van de pomp, het controleren van de slangen.
  • De bevelvoerder van de TAS coördineert de diverse werkzaamheden.