Voertuigen

Voertuigen

Kazerne Aalsmeer heeft een zeer divers uitrukgebied. Om in geval van incidenten zo goed en snel mogelijk het juiste materiaal en materieel ter plaatse te hebben, heeft de kazerne de beschikking over een zeer divers wagenpark. Binnen dit gedeelte van de website vindt u een algemene beschrijving over het diverse materieel:

Tankautospuiten
Een tankautospuit vormt de basis voor een uitruk. Hij wordt bezet door 4 manschappen, 1 bevelvoerder en 1 chauffeur/pompbediende. Deze eenheid rukt als eerste uit en wordt ingezet bij alle voorkomende incidenten. Hij bevat zowel materiaal voor brandbestrijding, technische hulpverlening (denk dan aan ongelukken op de weg, het assisteren van de politie of ambulance bij het openen van een deur) en bevat basis materiaal voor ongevallen met gevaarlijke stoffen. Uiteraard is de tankautospuit ook voorzien van een AED en een EHBO-set. Doordat de tankautospuit voor voorzien is van een watertank met een inhoud van 1500 liter, kan hierdoor ook snel een blussing ingezet worden.

Kazerne Aalsmeer heeft de beschikking over twee tankautospuiten:
Klik hier voor meer informatie over de ASM1 (13-3531) en ASM2 (13-3532).

Personeels- en materiaal wagen
Kazerne Aalsmeer heeft naast deze tankautospuiten ook de beschikking over een personeels- en materiaal wagen. Op deze wagen zit allerhande materiaal dat het mogelijk maakt om doeltreffender een inzet uit te kunnen voeren. Dit voertuig is voorzien van een overdrukventilator, aggregaat, extra verlichtingssets, klokpompen, zwaar hydraulisch gereedschap en extra ademluchtapparatuur.

Uniek aan dit voertuig is de mobiele pomp. Deze pomp bevindt zich aan de achterzijde van het voertuig en kan door middel van een afzetsysteem afgezet worden. Deze pomp maakt het mogelijk om op diverse moeilijk bereikbare locaties te blussen. Denk hierbij aan jachthavens, woonarken of kassencomplexen.

Klik hier voor meer informatie over de PMASM (13-3581).

Bootvaartuig – J.I.M.
Aalsmeer is een waterrijke gemeente, zowel op het water, als op een van de eilanden kunnen zich incidenten voor doen. Om dan snel en adequate hulp te kunnen bieden zal de boot gelanceerd worden. De bemanning van de boot bestaat in principe uit dezelfde bemanning als op een tankautospuit. Naast brandbestrijding is de boot uitgerust met een speciale brandcardsteun. Hierdoor kan een brancard vanuit een ambulance gebruikt worden om een patiënt te vervoeren.
Doordat de boot op een trailer staat, is deze (inter)regionaal inzetbaar (bijvoorbeeld in Amsterdam of in de Veiligheidsregio Kennemerland).

Klik hier voor meer informatie over de BVASM (13-3561).

Dompelpompunit
Als er bij brand veel bluswater nodig is of binnen een straal van +- 200 meter van het incident te weinig water op te pompen is door de tankautospuiten, kan de dompelpompunit ingezet worden.
Over het algemeen worden deze dompelpompunit ingezet bij (middel-)grote branden, maar de pomp kan ook gebruikt worden bij wateroverlast.

De dompelpomp unit staat op een haakarmvoertuig en bestaat uit een grote waterpomp en een bak met slangen. De pomp wordt aan de waterkant gezet. De slangenbak bevat een goede kilometer aan slang. Door aan het einde van de slang een zogeheten verdeelstuk te plaatsen, kunnen meerdere auto’s van het opgepompte water voorzien worden.

Klik hier voor meer informatie over de DPASM (13-9367)

CBRNe Ongevallen Container
Als zich een ongeval voordoet waarbij sprake is van chemische, biologische, radioactieve en/of nucleaire stoffen, waarbij meer dan 10 burgers zijn betrokken, kan een beroep gedaan worden op CBRNe ongevallen containers. In het hele land zijn er vijf steunpunten waarover het materiaal/materieel is verdeeld. De container die in Aalsmeer staat is een ontsmettingscontainer en kan omschreven worden als een douche ruimte met twee tenten er aan vast. Het specialisme grootschalige ontsmetting wordt samen met kazerne Uithoorn uitgevoerd.

Klik hier voor meer informatie over de NBCOC (13-9322)

Schuimblusaanhanger
Net als dat er in de winkel blussers te koop zijn met verschillende blusstoffen (poeder, schuim, CO2), heeft de brandweer ook de mogelijkheden om verschillende blusstoffen in te zetten. Als het noodzakelijk is, kan de schuimblusaanhanger ingezet worden. Dit is een schuimkanon gemonteerd op een aanhanger. Hiermee kan een grote schuimdeken gemaakt worden. De aanhanger wordt niet vaak ingezet, maar is bijvoorbeeld gebruikt bij een brand in een verffabriek in Aalsmeer.

Klik hier voor meer informatie over de SBAASM (13-3563)

IJsslee
Als in de winter het water bevroren is, dan kan het gebeuren dat de brandweer opgeroepen wordt om iemand te redden van het ijs of dat iemand door ’t ijs is gegaan. Om iemand te kunnen vervoeren of materiaal ter plaatse te kunnen krijgen, kan de ijsslee ingezet worden. Deze aluminium slee wordt dan op het ijs gezet en voortgeduwd door een manschappen of duikers. De slee wordt ook ter assistentie van de ambulance ingezet om mensen die op het ijs zijn gevallen te vervoeren.

Klik hier voor meer informatie over de ijsslee (13-3511)

Dienstbus
De dienstbus doet primair dienst als boottrailer trekker. In de laadruimte bevinden zich de ademluchtapparatuur en zaklampen die gebruikt wordt als de boot voor een brand incident uit gaat.

Klik hier voor meer informatie over de DBASM (13-3501)

Dienstauto’s
De kazerne beschikt over twee dienstauto’s. Een Volkswagen Polo en een Volkswagen Caddy.

Klik hier voor meer informatie over de DAASM

Haakarmvoertuigen
De hierboven genoemde containers staan uitrukgereed op een haakarmvoertuig. Deze vrachtwagen rijdt de container naar plaats van bestemming en zet daar de container op de grond zodat deze ingezet kan worden.

Klik hier voor meer informatie over de HAASM (13-9188 / 13-9184).

Oefenaanhanger
Iedere maandag avond oefent de Brandweer Aalsmeer. Dit kan zowel het up-to-date van de theoretische kennis als ook het daadwerkelijk oefenen van een inzet. Uiteraard wordt daar geen echte brand gestookt, maar door middel van lichtslangen en rookmachines een brand gecreëerd. Alle materialen hiervoor zitten op deze aanhanger.

Klik hier voor meer informatie over de oefenaanhanger.

Overige voertuigen

 

Indien er specialistisch materieel benodigd is kan de alarmcentrale andere kazerne’s en/of voertuigen oproepen. Te denken valt aan een autoladder vanuit Amstelveen, een hoogwerker vanuit Hoofddorp (regio Kennemerland), duikers uit Amstelveen, Hoofddorp (regio Kennemerland), Mijdrecht (regio Utrecht) of Ter Aar (regio Hollands-Midden).