Over kazerne Aalsmeer

De kazerne
Sinds 2008 is de gemeentelijke brandweer Aalsmeer samengegaan met buurgemeenten en Amsterdam tot een regionaal brandweerkorps: Amsterdam-Amstelland. Vanaf dat moment spreek je dus ook over kazerne Aalsmeer. Momenteel bestaat de kazerne uit 40 personen in de uitrukdienst. Dat betekent dat als zich een incident voordoet en de ondersteuning van de brandweer is gewenst, zij gealarmeerd worden via een pager (pieper). De pieper kan altijd af gaan, maar door gebruik te maken van een groepensysteem en piket rooster wordt de ‘last’ verdeeld.

Om de kazerne goed te kunnen laten functioneren, is er ook ondersteunend personeel. Het gaat dan niet alleen om de administratie en de kazerne leiding, maar ook om het plannen en coördineren van alle oefeningen en (bijspijker) opleidingen, zodat iedereen goed getraind blijft en zo optimaal kan blijven presteren. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die actief zijn in bepaalde commissies en zo het materiaal in optimale staat houden.

Klik hier voor de geschiedenis van de brandweer binnen Aalsmeer.

Het verzorgingsgebied
Het verzorgingsgebied is het gebied waarvoor kazerne Aalsmeer gealarmeerd wordt. Het is niet zo dat dit gebied bepaald wordt door de gemeente grenzen. Doordat de kazerne deel uitmaakt van de regio, wordt er gekeken welke kazerne het snelst op een bepaalde plek kan zijn. Zo zal bijvoorbeeld bij een incident op de Legmeerdijk ter hoogte van tankstation Loogman, de beroepsbrandweer van kazerne Amstelveen als eerste gealarmeerd worden. Mocht het zo zijn dat er (op voorhand) nog een autospuit nodig is, dan wordt Aalsmeer wel gealarmeerd. Andersom heeft Aalsmeer ook een klein stukje Westwijk in het verzorgingsgebied zitten.

Globaal gezien ligt het huidige verzorgingsgebied van kazerne Aalsmeer binnen deze lijnen:

verzorgingsgebied

 

 

Zoals te zien is kent Aalsmeer een zeer speciaal uitrukgebied. Zo bestaat het gebied voor bijna 40% uit water en door de vele jachthavens en kassencomplexen, is er ook specialistisch materieel en materiaal nodig. Daarom heeft kazerne Aalsmeer de beschikking over onder andere de boot en materiaal als een speciaal geprepareerde mobiele waterpomp die als een soort van kruiwagen door de smalle paden van een jachthaven/kassencomplex verplaatst kan worden. De pomp kan overigens bijna net zoveel water geven als de pomp op de auto. Daarnaast bevindt ook Flora Holland zich in ons gebied, waar we overdag ter assistentie van de bedrijfsbrandweer voor opgeroepen kunnen worden, of ’s nachts zelfstandig op uitrukken.

Onderdeel van de interregionale compagnie
Een peloton is een term die in de brandweer staat voor een groep van voertuigen die als eenheid ingezet worden. Het gaat dan om vier tankautospuiten en een verbindingscommando wagen. In het geval van brand wordt hier een dompelpomp aan toegevoegd, in geval van hulpverlening wordt er ook nog een hulpverleningsvoertuig en een container met extra hulpverleningsmateriaal aan worden toegevoegd. Twee van deze operationele pelotons worden ondersteund door een ondersteuningspeloton. Deze drie pelotons vormen samen weer een compagnie. Aangezien het hier om een flink aantal voertuigen gaat, werkt brandweer Amsterdam-Amstelland hier samen met Kennemerland om zo een interregionale compagnie te vormen. Brandweer Amsterdam-Amstelland levert dan een van de operationele pelotons. Vanuit Aalsmeer zullen hier in principe de dompelpomp en een autospuit van ingezet worden.
Deze samenwerking is sinds zijn bestaan eenmaal ingezet. Dit was wegens de vliegcrash met Turkish Airlines op 25 februari 2009.