Geschiedenis

De kazerne van de brandweer Aalsmeer was tot 1 januari 2008 onderdeel van een complex van andere gemeentelijke diensten en dat heeft een traDorpsstraatditie. Evenals in het huidige complex, dat in 1990 geopend werd, zat de brandweer voor die tijd in het complex aan de Dorpsstraat bij Gemeentewerken.

Dat kwam ook omdat lange tijd de directeur Gemeentewerken automatisch commandant van de brandweer was. Tot in de oorlog bestond het korps uit een aantal gemeentewerklieden die verplicht bij de brandweer zaten, een aantal mensen die bij wijze van gemeentelijke dienstplicht bij de brandweer waren aangewezen en een aantal enthousiaste particulieren. Tijdens de oorlog werd het korps omgesmeed tot een echte vrijwillige brandweer.
De eerste motorspuit was van 1922, maar werd nog met paarden getrokken. In 1927 kwamen er een T-Ford en in 1939 een Ford V8 autospuit. Die V8 werd in 1944 door de Duitsers gestolen en kwam niet terug, hoewel Aalsmeerders hem in Berlijn in actie gezien hadden! Ge├»mproviseerd werd door het koppelen van een aanhangmotorspuit achter de gemeentelijke faecali├źnwagen (poepkar), totdat in 1947 weer een fonkelnieuwe autospuit gekocht kon worden. Die Chevrolet is pas in 1983 vervangen en is nu eigendom van de Brandweervereniging Aalsmeer. Deze zorgt er voor dat de Chevrolet nog steeds rijdt.